EHBO Logo
Print pagina

Vrijwilligersverzekering

De Collectieve Vrijwilligersverzekering

De gemeente Asten heeft voor alle vrijwilligers die in de gemeente Asten actief zijn, een collectieve vrijwilligers verzekering bij Meeùs in Den Haag afgesloten.

Je bent vrijwilliger als je in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Tevens worden maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers als verzekerden aangemerkt.

Dit houdt in als je als vrijwilliger onderweg bent op de heen en terug reis naar een evenement en er gebeurd iets, valt dit onder de vrijwilligers verzekering.
Verder gedurende de tijd dat je aan het posten bent valt dit uiteraard ook onder de vrijwilligers verzekering.

Ben je naar een oefenavond toe als lid en er gebeurd iets op de heen of terug reis naar de leslocatie toe, valt dit niet onder de vrijwilligers verzekering.
Als er tijdens de lessen iets gebeurd valt dit ook buiten de vrijwilligers verzekering.
Voor de lotussen, kaderleden en andere vrijwilligers die er op een les avond zijn als vrijwilliger, valt dit wel onder de vrijwilligers verzekering.

Mocht er iets gebeuren meld dit dan altijd eerst bij je eigen verzekering.
In principe word alles eerst via je eigen verzekering opgelost. Is dit niet het geval, dan kun je bij Meeùs terecht.

Meld je schade altijd binnen 24 uur bij Meeùs verzekeringen aan.
Zodat zij op de hoogte zijn van wat er is gebeurd. Kom je er niet met je eigen verzekering uit, dan pas komt Meeùs in actie.
Op de website www.meeus.com kan een schadeformulier worden gedownload.
Voor telefonisch contact kun je terecht bij Meeùs assurantiën in Den Haag op telefoonnummer 070-3028546

Hieronder de adres gegevens:
Meeùs Assurantiën BV
t.a.v. Schadeafdeling
Postbus 93424
2500 AK Den Haag

Let op: De schade meldingen altijd rechtstreeks met Meeùs regelen en niet via de gemeente.

Daarna dit ook melden bij het bestuur van de EHBO vereniging onder bestuur@ehboasten.nl

Mochten hier nog vragen over zijn kun je deze stellen bij bestuur@ehboasten.nl of telefonisch bij 1 van de bestuursleden.