EHBO Logo
Print pagina

Contactpersonen

Adres Postcode Telefoon Mailadres
Wolfsberg 2 5721 HT Asten 06-10823221 secretaris @ehboasten.nl

 

 
Functie Naam Telefoon Mailadres
Bestuur Bestuur   bestuur @ehboasten.nl
Voorzitter Mej. Lucinde Aarts 06-10823221 voorzitter @ehboasten.nl
Vice-voorzitter - - voorzitter @ehboasten.nl
Secretaris Mevr. Monique v.d. Goor 06-10823221 (Lucinde) secretaris @ehboasten.nl
Penningmeester Mevr. Connie van Bussel 06-54907255 penningmeester @ehboasten.nl
Ledenadministratie Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 ledenadministratie @ehboasten.nl
Algemene diensten Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 algemeen @ehboasten.nl
Bestuurslid Dhr. Patrick Welten - patrick @ehboasten.nl
Bestuurslid Dhr. Giel Vervuurt - Giel@ehboasten.nl
 
Functie Naam Telefoon Mailadres
Webmaster Dhr. Patrick Welten - webmaster @ehboasten.nl
Evenementen Mevr. Petra Berkers - evenementen @ehboasten.nl
Materiaalbeheer tbd   materiaalbeheer @ehboasten.nl
Contactpersoon intimidatie & agressie Dhr. Cor Hikspoors -  
Contactpersoon intimidatie & agressie Mevr. Petra Van Hauwe -  
Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 EHaK @ehboasten.nl
Jeugd EHBO Dhr. Patrick Welten - jeugd @ehboasten.nl