EHBO Logo
Print pagina

Contactpersonen

Adres Postcode Telefoon Mailadres
Wolfsberg 2 5721 HT Asten 06-10823221 secretaris@ehboasten.nl
 
Functie Naam Telefoon Mailadres
Bestuur Bestuur   bestuur@ehboasten.nl
Voorzitter Mej. Lucinde Aarts 06-10823221 voorzitter@ehboasten.nl
Vice-voorzitter - - voorzitter@ehboasten.nl
Secretaris Mevr. Monique v.d. Goor 06-10823221 (Lucinde) secretaris@ehboasten.nl
Penningmeester Mevr. Mariet Martens 0493-694244 penningmeester@ehboasten.nl
Ledenadministratie Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 ledenadministratie@ehboasten.nl
Algemene diensten Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 algemeen@ehboasten.nl
Bestuurslid Dhr. Patrick Welten 0493-845324 patrick@ehboasten.nl
Bestuurslid Dhr. Giel Vervuurt    
 
Functie Naam Telefoon Mailadres
Webmaster Dhr. Patrick Welten 0493-845324 webmaster@ehboasten.nl
Evenementen Mevr. Petra Berkers   evenementen@ehboasten.nl
Materiaalbeheer tbd   materiaalbeheer@ehboasten.nl
Contactpersoon intimidatie & agressie Dhr. Cor Hikspoors   cor@ehboasten.nl
Contactpersoon intimidatie & agressie Mevr. Petra Van Hauwe    
Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) Mevr. Monique v.d. Goor 06-12101667 EHaK@ehboasten.nl
Jeugd EHBO Dhr. Patrick Welten 0493-845324 jeugd@ehboasten.nl